Центр громадської експертизи


Центр громадської експертизи - незалежний аналітичний центр, українська неурядова і неприбуткова організація, діяльність якої спрямована на інформаційну, аналітичну та експертну підтримку здіснення системних змін як в публічному, так і в приватному секторах України.

За своєю побудовою Центр громадської експертизи є мережею незалежних експертів. Інституційна спроможність Центру ґрунтується на об'єднанні знань, кваліфікації і досвіду учасників мережі, які є експертами в різних сферах: економіка, інвестиційна та регіональна політика, державне управління, урбаністика, практична соціологія, право та регуляторна політика, розвиток підприємництва, державні фінанси, бюджетна та соціальна політика, розвиток громадянського суспільства, інформація та комунікації тощо.

Фахівці Центру громадської експертизи мають значний досвід роботи в якості керівників соціальних та бізнес-проектів, консультантів, радників, тренерів, коучерів. Вони знайомі з міжнародними стандартами аналітичної діяльності та звітності: UNDP, USAID, CIDA, EC/ТАСІS, OSCE, Sida, SDC, DFID, MFA of Denmark, численних міжнародних організацій приватного і публічного походження, міжнародних консалтингових компаній тощо.

Центр громадської експертизи вибудовує свою діяльність за проектним принципом і виступає платформою для реалізації різноманітних проектів. Спеціалізацією Центру є дослідницькі, розробницькі, консалтингові та інфраструктурні проекти.

Діяльність Центру громадської експертизи полягає у проведенні різних за тематикою соціальних та аналітичних досліджень, розробці методологій та створенні інноваційних моделей, моніторингу соціальних процесів та вивченні ринків, формуванні та підтриманні відкритих рейтингів.
Адреса: 01001, Україна
м. Київ-1, а/с 480-В
Телефон: +38 093 246 02 46
E-mail: